تاکنون بیش از ۳۰۰ کسب‌وکار معتبر به ثانیه اعتماد کرده‌اند.